Phân nhóm

Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm
Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2018 và cách tính tiền chậm đóng
Căn cứ: - Thông báo 86/TB-BHXH, ngày 10/01/2018 - Thông báo 13/TB-BHXH, ngày 04/01/2018 - Quyết định 60/2015/QĐ-TTg Theo đó: Mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên sẽ bằng 02 lần mức lãi suất...
rating 12 Mar, 2018 Lượt xem: 21225 Bình luận: 0
Giải đáp một số thắc mắc về tiền lương và BHXH
Vừa qua Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội vừa có tham gia giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp về tiền lương và BHXH trên cổng thông tin điện tử chính phủ. Mời độc giả tham khảo để có thể áp dụng cho doanh nghiệp mình: ...
rating 18 Apr, 2018 Lượt xem: 1601 Bình luận: 0
Khoản phụ cấp bắt buộc đóng BHXH?
Xoay quanh vấn đề về khoản phụ cấp bắt buộc đóng BHXH, chắc hẳn rất nhiều độc giả sẽ thắc mắc về các khoản phụ cấp tương tự và các khoản bổ sung khác bắt buộc đóng BHXH. Hôm nay, Webketoan sẽ liệt kê một số khoản phụ cấp mà bắt buộc đóng, không bắt buộc đóng mà cơ quan BHXH trả lời trên cổng thông...
rating 17 May, 2018 Lượt xem: 5739 Bình luận: 0
Hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động năm 2018
Hiện nay theo BHXH TP.HCM rất nhiều doanh nghiệp nộp rà soát sổ chưa đúng yêu cầu hoặc sổ đã rà soát rồi tiếp tục nộp lại gây tốn thời gian cho doanh nghiệp và cho cả cơ quan bảo hiểm. Vì thế, BHXH TP.HCM vừa ra công văn 817/BHXH-CST, hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ cho người lao động...
rating 24 May, 2018 Lượt xem: 3997 Bình luận: 0
Đóng bảo hiểm khi làm cùng lúc 2 công ty
Hiện nay, việc làm cùng lúc ở 2 hay nhiều công ty không phải là điều xa lạ với một số người lao động. Nhưng vì không nắm được chính sách BHXH nên có một số lao động đã đóng bảo hiểm tại 2 công ty cùng lúc, đến khi bảo hiểm tra ra thì yêu cầu truy về một sổ duy nhất, vì vậy thời gian đóng trùng sẽ...
rating 06 Jun, 2018 Lượt xem: 19680 Bình luận: 0
Hướng dẫn nâng cấp KBHXH lên phiên bản ngày 03/06/2018
Hiện nay Cơ quan BHXH đã tiến hành nâng cấp KBHXH phiên bản V4.0 ngày 03/06/2018. Để có thể nộp được hồ sơ BHXH, độc giả cần nâng cấp lên phiên bản mới nhất, để nâng cấp mời độc giả xem hướng dẫn bên dưới: Có 2 cách để nâng cấp, nhưng đa số phải dùng cách 2 mới thực hiện nâng cấp được. Cách 1: ...
rating 09 Jan, 2019 Lượt xem: 34928 Bình luận: 0
Sửa đổi quy trình đóng BHXH và tính lãi chậm đóng từ 07/2018
Ngày 16/07/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH Theo đó, Quyết định này sửa đổi về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN và quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Cụ thể: Sửa đổi về địa điểm đóng BHXH: Chi nhánh của doanh nghiệp...
rating 27 Jul, 2018 Lượt xem: 2472 Bình luận: 0
Các thủ tục đăng ký BHXH lần đầu
Các thủ tục đăng ký Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp (gọi là bảo hiểm) được quy định trong Quyết định Số: 595/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm 2017 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2017. ...
rating 06 Aug, 2018 Lượt xem: 2101 Bình luận: 0
Phụ cấp chuyên cần và phụ cấp ca có phải đóng BHXH?
Vừa qua Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH gởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giải đáp thắc mắc liên quan đến phụ cấp đóng BHXH. Theo công văn: Căn cứ: Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội Khoản 2 và Khoản 3 Điều 30 Thông tư số...
rating 07 Aug, 2018 Lượt xem: 11924 Bình luận: 0
Lao động làm việc theo thời vụ đóng bảo hiểm như thế nào?
Lao động làm việc theo thời vụ sẽ có tháng làm và tháng nghỉ, vậy sẽ đóng bảo hiểm như thế nào? Chị Trần Thị Kiêm Xinh hỏi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Công ty của tôi thuê công nhân theo hình thức hợp đồng công nhật. Có công nhân làm đủ tháng, có công nhân làm dưới 20...
rating 04 Sep, 2018 Lượt xem: 4167 Bình luận: 0

Bài trước 2 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 2 of 3)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)