Featured Articles
Bài mới
Manufacturing Overhead Budget – Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí sản xuất chung
Manufacturing Overhead Budget – Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí sản xuất chung webketoan - Manufacturing Overhead Budget Mục tiêu của việc lập dự toán chi phí sản xuất chung Mục tiêu cơ bản của dự toán chi phí sản xuất chung là dự trù chi phí và lượng tiền liên quan đến chi phí sản...
rating 26 Jun, 2023 Lượt xem: 1590 Bình luận: 0
Direct labor budget - Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp
Direct labor budget - Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp (Direct labor budget) cũng được lập dựa trên dự toán sản xuất. Nhà quản trị phải biết trước nhu cầu lao động trong cả năm để có dự toán điều chỉnh lực lượng lao động thích nghi...
rating 26 Jun, 2023 Lượt xem: 1536 Bình luận: 0
Production budget – Dự toán sản xuất: Mục tiêu và cách lập dự toán sản xuất
Production budget – Dự toán sản xuất: Mục tiêu và cách lập dự toán sản xuất Sau khi Dự toán tiêu thụ đã được lập xong, các yêu cầu sản xuất cho kỳ dự toán có thể được xác định để phục vụ cho việc lập dự toán sản xuất. Số lượng sản phẩm sản xuất ra phải đủ để thỏa mãn cho yêu cầu của tiêu thụ...
rating 26 Jun, 2023 Lượt xem: 5339 Bình luận: 0
Direct materials budget - Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí NVL trực tiếp
Direct materials budget – Dự toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Mục tiêu và cách lập dự toán Dự toán sản xuất sau khi đã được lập xong, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ được soạn thảo để tính ra lượng nguyên vật liệu và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần thiết cho...
rating 26 Jun, 2023 Lượt xem: 2255 Bình luận: 0
8 nội dung quan trọng về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
1. Văn bản pháp quy 1.1. Trước thời điểm ngày 01/07/2022 - Quyết định 440/QĐ-TCT do Tổng cục trưởng Tổng cục thuế ban hành ngày 14/03/2013 ban hành quy trình quản lý biên lai - Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày 18/03/2010 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 18/03/2010 hướng dẫn thực hiện cụ thể...
rating 10 Feb, 2023 Lượt xem: 1839 Bình luận: 0
BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀO KHU PHI THUẾ QUAN
Hỏi: Công ty thi công hệ thống nước (bao gồm nhân công và vật tư) cho Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phục vụ sản xuất. Vậy, công ty phải thực hiện mở tờ khai Hải quan mới được thuế suất 0% đúng không? Nếu không thực hiện mở tờ khai Hải quan thì thuế suất 8% bình thường hay vẫn được 0%. Trả lời: ...
rating 10 Dec, 2022 Lượt xem: 476 Bình luận: 0


Bài xem nhiều
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) Số SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN TT Cấp 1 Cấp 2 1 ...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 843969 Bình luận: 0
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH 71/2006/QH11 hiệu lực từ 01/01/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH số 58/2014/QH13 hiệu lực từ 01/01/2016 đến nay, Nghị định 44/2017/NĐ-CP và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích theo lương bao gồm Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế...
rating 03 Jun, 2019 Lượt xem: 193001 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 172083 Bình luận: 0
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất. Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào...
rating 19 May, 2015 Lượt xem: 150237 Bình luận: 0
Thuế suất thuế GTGT 0 phần trăm
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3...
rating 17 May, 2017 Lượt xem: 145063 Bình luận: 0
Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung
CHUẨN MỰC SỐ 01 CHUẨN MỰC CHUNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu...
rating 29 Sep, 2019 Lượt xem: 142285 Bình luận: 0