Hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động năm 2018

Article ID: 1455
Last updated: 24 May, 2018

Hiện nay theo BHXH TP.HCM rất nhiều doanh nghiệp nộp rà soát sổ chưa đúng yêu cầu hoặc sổ đã rà soát rồi tiếp tục nộp lại gây tốn thời gian cho doanh nghiệp và cho cả cơ quan bảo hiểm.

Vì thế, BHXH TP.HCM vừa ra công văn 817/BHXH-CST, hướng  dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ cho người lao động để sắp tới cấp thẻ BHXH điện tử theo quy định của Luật BHXH như sau:

1. Doanh nghiệp khẩn trương rà soát dữ liệu thông tin đóng BHXH, BHTN, chỉ nộp các sổ BHXH chưa được rà soát (sổ BHXH mẫu cũ, tờ bìa sổ BHXH có tờ rời kem theo)

2. Đối với những sổ đã được cơ quan BHXH in rà soát chuyển về đơn vị hoặc người lao động tăng mới từ năm 2016 trở đi đã được in tờ bìa sổ BHXH thì đơn vị không phải nộp BHXH cho cơ quan BHXH để rà soát.

Hằng năm, cơ quan BHXH sẽ in tờ rời quá trình đóng BHXH, BHTN của năm trước chuyển vè cho đơn vị để trả cho người lao động.

3. Đối với những sổ BHXH đã được cơ quan BHXH in rà soát nếu thông tin đóng BHXH, BHTN còn chưa đúng, chưa đầy đủ thì doanh nghiệp lập hồ sơ giao dịch điện tử theo phiếu giao nhận hồ sơ 600b nộp cho cơ quan BHXH để điều chỉnh và không cần phải nộp lại sổ BHXH.

4. Cơ quan BHXH sẽ không chịu trách nhiệm nếu đơn vị nộp sổ BHXH chậm trễ để rà soát cập nhật dữ liệu làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động (nếu có).

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1455
Last updated: 24 May, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 4014
Bình luận: 0
Ngày đăng: 24 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 24 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tài liệu đính kèm