Webketoan PRO

Khoản phụ cấp bắt buộc đóng BHXH?

Article ID: 1445
Last updated: 17 May, 2018

Xoay quanh vấn đề về khoản phụ cấp bắt buộc đóng BHXH, chắc hẳn rất nhiều độc giả sẽ thắc mắc về các khoản phụ cấp tương tự và các khoản bổ sung khác bắt buộc đóng BHXH. Hôm nay, Webketoan sẽ liệt kê một số khoản phụ cấp mà bắt buộc đóng, không bắt buộc đóng mà cơ quan BHXH trả lời trên cổng thông tin điện tử chính phủ.

Mời độc giả xem qua để hiểu thêm.

Tôi làm việc tại công ty TNHH từ tháng 1/2017, tổng thu nhập 6.000.000 đồng/tháng. Hiện công ty chỉ đóng BHXH, BHYT, BHTN ở mức lương chính 4.050.000 đồng/tháng, phần tiền còn lại 1.950.000 đồng/tháng là phụ cấp hiệu quả công việc, không đóng bảo hiểm bắt buộc. Tháng 6/2017, tôi có thỏa thuận lại với công ty và công ty đồng ý đóng cho tôi BHXH, BHYT, BHTN mức 10,5%  hàng tháng tôi nhận đủ 6.000.000 đồng. Tuy nhiên, công ty tính đóng bảo hiểm bắt buộc vẫn trên mức lương 4.050.000 đồng/tháng, trên bảng lương của tôi có: Lương chính (đóng bảo hiểm) 4.050.000 đồng, phụ cấp hiệu quả công việc 1.950.000 đồng, tổng chi trả 6.425.250 đồng. Vậy, công ty tính đóng BHXH và lập bảng lương như vậy có đúng không? (Người hỏi: Phạm Tấn Đạt - TP.HCM)

 BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 của BHXH thành phố về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định đối với người lao động áp dụng tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng của người lao động, bao gồm:

- Mức lương ghi trong hợp đồng lao động.

- Phụ cấp lương: Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương thực hiện từ 1/1/2018.

Thực hiện theo quy định trên, phụ cấp hiệu quả công việc 1.950.000 đồng/tháng của ông được trả thường xuyên thì thuộc khoản phải đóng BHXH từ ngày 1/1/2018.

------------------------------------------

Tôi làm việc tại công ty cổ phần, tổng thu nhập 12 triệu đồng/tháng, gồm lương theo hợp đồng lao động 2,9 triệu đồng và 9,1 triệu đồng phụ cấp hiệu quả công việc. Vậy, theo quy định thì tiền lương đóng bảo hiểm của tôi là bao nhiêu? (Người hỏi: Hà Thị Minh - Gia Lai)
 

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ; Khoản 2, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Khoản 1; Điểm a, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 47/2015/BLĐTBXH.

Mức lương được tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Phụ cấp lương các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

-------------------------------------------

Tôi làm việc tại một công ty, trong hợp đồng có ghi, mức lương cơ bản đóng bảo hiểm 4 triệu đồng/tháng, tiền thưởng khuyến khích 2 triệu đồng. Hằng tháng tôi đều nhận được khoản tiền thưởng này. Vậy, từ ngày 1/1/2018, tiền thưởng khuyến khích này có tính vào tiền để đóng bảo hiểm không? (Người hỏi: Ngô Thị Hải Chiến - TP. Hà Nội)

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điểm 2.1, 2.2, 2.2, Khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định:

Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11, Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

--------------------------------------------

 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1445
Last updated: 17 May, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 5757
Bình luận: 0
Ngày đăng: 17 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 17 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem