Phân nhóm

Bảo hiểm
Mức trần đóng BHXH
Mức trần đóng BHXH Theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13, mức trần đóng BHXH là 20 tháng lương tối thiểu chung. Tính từ thời điểm Luật BHXH 2006 có hiệu lực từ 1/1/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH 58/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2016 đến nay, đã có 8 lần tăng lương cơ sở,...
rating 19 May, 2018 Lượt xem: 32465 Bình luận: 0
Cách điền mẫu C70a-HD : Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
1. Mục đích: Là căn cứ đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị; 2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Danh sách này do đơn vị sử dụng lao động lập cho từng đợt. Tùy thuộc vào số người hưởng trợ cấp phát sinh, đơn vị có...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 65365 Bình luận: 0
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH 71/2006/QH11 hiệu lực từ 01/01/2007 đến hết năm 2015, Luật BHXH số 58/2014/QH13 hiệu lực từ 01/01/2016 đến nay, Nghị định 44/2017/NĐ-CP và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích theo lương bao gồm Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế...
rating 03 Jun, 2019 Lượt xem: 192679 Bình luận: 0
BHXH TP.HCM yêu cầu rà soát mã số BHXH và bổ sung thông tin thân nhân của người lao động
Ngày 12/09/2017, BHXH TP.HCM ra công văn số 1919/BHXH-QLT. Văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tại TP.HCM hướng dẫn người tham gia thực hiện rà soát mã số BHXH đồng thời bổ sung thông tin nhân thân để hoàn chỉnh cấp mã số BHXH cho người lao động làm cơ sở cấp thẻ BHYT từ 01/01/2018. Công việc cụ thể...
rating 14 Sep, 2017 Lượt xem: 3769 Bình luận: 0
Những hướng dẫn mới về BHXH, BHYT - Tháng 08, Tháng 09/2017
Câu hỏi 1: Đã mua thẻ BHYT hộ gia đình, có phải đóng tiếp tại nơi làm? Câu hỏi 2: Một người có được cùng lúc sử dụng hai thẻ BHYT không? Câu hỏi 3: Chụp X quang có được hưởng 100% BHYT? Câu hỏi 4: Chậm đóng BHXH bao nhiêu ngày sẽ phải nộp thêm tiền lãi? Câu hỏi 5: Chế độ...
rating 15 Sep, 2017 Lượt xem: 7443 Bình luận: 0
Hướng dẫn tra cứu mã sổ BHXH khi tăng mới lao động, làm hồ sơ để cấp thẻ BHYT mới
Theo quy định mới (quyết định 595/QĐ-BHXH) người lao động khi tăng mới sẽ có 2 trường hợp: 1/ Nếu có sổ BHXH thì độc giả sẽ ghi vào mã số BHXH trên biểu D02-TS, đồng thời tra cứu mã số BHXH theo hướng dẫn: - Nếu tra cứu mã số BHXH giống số sổ BHXH thì người lao động đã được xác định mã số BHXH...
rating 08 Mar, 2018 Lượt xem: 25065 Bình luận: 0
Hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN – TP.HCM
*** Các trường hợp bị truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ -BNN: - Truy thu do trốn đóng - Truy thu đối với người lao động sau khi chấm dứt HĐLĐ về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ chưa đóng - Truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHTN, BH TNLĐ...
rating 04 Oct, 2017 Lượt xem: 11836 Bình luận: 0
BHXH TP.HCM thay đổi phiếu giao nhận hồ sơ làm thủ tục BHXH từ ngày 10/10/2017
Ngày 09/10/2017, BHXH ban hành thông báo 2123/TB-BHXH. Theo đó thông báo: Ban hành 18 phiếu giao nhận hồ sơ giấy: Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) 607: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng PGNHS 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch ...
rating 16 Oct, 2017 Lượt xem: 9226 Bình luận: 0
Thay đổi đồng loạt phiếu giao nhận hồ sơ  khi làm thủ tục BHXH, BHYT, BHTN
Hiện nay, Tại TP.HCM cơ quan bảo hiểm đã đồng loạt thay đổi các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN Cụ thể như sau: 1/ THỦ TỤC THU BHXH, BHYT, BHTN PGNHS 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Áp dụng: 10/10/ 2017 PGNHS 600a: Đăng ký, điều...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 8998 Bình luận: 0
Từ năm 2018, Lao động nước ngoài có bắt buộc tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN?
Kể từ ngày 1/1/2018 thì người lao động nước ngoài phải tham gia những khoản bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam. Vậy lao động người nước ngoài phải tham gia những khoản bảo hiểm nào? Căn cứ: - Luật BHXH năm 2014 + Điều 2. Đối tượng áp dụng ………. “2. Người lao động là công dân nước ngoài...
rating 23 Jan, 2018 Lượt xem: 1903 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)