Webketoan PRO

Lao động làm việc theo thời vụ đóng bảo hiểm như thế nào?

Article ID: 1524
Last updated: 04 Sep, 2018

Lao động làm việc theo thời vụ sẽ có tháng làm và tháng nghỉ, vậy sẽ đóng bảo hiểm như thế nào?

Webketoan_cong-nhan-thoi-vu-dong-bao-hiem-nhu-the-nao

Chị Trần Thị Kiêm Xinh hỏi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Công ty của tôi thuê công nhân theo hình thức hợp đồng công nhật. Có công nhân làm đủ tháng, có công nhân làm dưới 20 ngày/tháng, có tháng làm việc, có tháng không có việc. Vậy, các công nhân này có phải đóng BHXH trong năm 2018 không?

Được BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động trọn thời gian.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2; Khoản 3, Điều 85; Khoản 1, Điều 124 Luật BHXH năm 2014 thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (từ ngày 1/1/2018) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.

Như vậy, nếu lao động làm việc theo hợp đồng lao động tròn đủ 1 tháng sẽ đóng BHXH bắt buộc, trường hợp nếu lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.

 

Nguồn tham khảo: chinhsachonline.chinhphu.vn

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1524
Last updated: 04 Sep, 2018
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 4189
Bình luận: 0
Ngày đăng: 04 Sep, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Sep, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tags

Nên xem