Phân nhóm
folder
Hợp đồng lao động
Một số quy định cần biết về hợp đồng lao động

Lao động
Luật lao động
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 18 tháng 06 năm 2012, quốc hội ban hành Bộ luật lao động. Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ,...
rating 06 Sep, 2015 Lượt xem: 9625 Bình luận: 0
Cách tính số lao động sử dụng thường xuyên
1. Lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp được xác định là lao động đang làm việc theo bảng chấm công của doanh nghiệp, bao gồm số lao động giao kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả số lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; cán bộ...
rating 06 Sep, 2015 Lượt xem: 22066 Bình luận: 0
Thử Việc
• Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. • Thời gian thử việc: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây: - Không quá 60 ngày đối với...
rating 12 Apr, 2016 Lượt xem: 2258 Bình luận: 0
Thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Khái niệm: + Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. + Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp,...
rating 12 Apr, 2016 Lượt xem: 4877 Bình luận: 0
Mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng năm 2018
Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP Theo đó: - Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP) - Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng) - Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng) ...
rating 12 Dec, 2017 Lượt xem: 10790 Bình luận: 0
Từ năm 2018, Lương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản chính thức tăng.
Mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, tức tăng 90.000 đồng/tháng từ 01/07/2018. Theo đó kéo theo: - Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ...
rating 12 Dec, 2017 Lượt xem: 3115 Bình luận: 0
Luật Lao động 2019 - Những điều cần lưu ý
Bộ luật lao động mới nhất sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. So với Bộ Luật lao động (BLLĐ) hiện hành số 10/2012/QH13, Bộ Luật mới có rất nhiều thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên là quy định "người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao...
rating 12 Dec, 2019 Lượt xem: 1266 Bình luận: 0