Sub Categories
folder Bảo hiểm xã hội


Lao động - Bảo hiểm
Webketoan - Luật lao động 2012 Download
Webketoan Luật LĐ 2012.zip
Luật lao động

Hiệu lực: 01/05/2013

Ban hành: 18/06/2012
20 Sep, 2017 66 kb Downloads: 117
Webketoan - Nghị định 11/2016/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 11.pdf
Quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Hiệu lực: 01/04/2016
Ban hành: 03/02/2016
29 Sep, 2017 714 kb Downloads: 235


GET
Array
(
    [View] => files
    [CategoryID] => 28
    [Msg] => 
)
POST
SESSION
Array
(
    [kb_category_id_] => 28
)
COOKIE
Array
(
    [mobile_device_] => 0
)
FILES