Bảo hiểm xã hội
Quyết định 959/QĐ-BHXH Download
qd959bhxh.pdf
Thủ tục, hồ sơ trong công tác BHXH
06 Mar, 2017 2.5 mb Lượt tải: 2332
Webketoan - Quyết định 595/QĐ-BHXH Download
Webketoan QĐ 595.rar
Quy trình về đóng hưởng BHXH
04 Oct, 2017 694 kb Lượt tải: 4047
Công văn 1734 hướng dẫn thực hiện theo QĐ 595 Download
1734.pdf
Hướng dẫn về BHXH, BHYT BHTN theo quyết định 595/QĐ-BHXH, có hiệu lực từ 01/05/2017
12 Sep, 2017 175 kb Lượt tải: 2010
Thông tư 56/2017/TT-BYT Download
Webkeotoan 56_2017_TT-BYT_341271.pdf
Thông tư này quy định về:

1. Bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

2. Khám giám định mức suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động và thân nhân.

3. Việc cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, trích sao hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận nghỉ dưỡng thai, giấy xác nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
06 Mar, 2018 2.58 mb Lượt tải: 3219
Nghị định 44/2017/NĐ-CP Download
Webketoan ND44_14042017CP.pdf
Nghị định này quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.
21 Mar, 2018 85 kb Lượt tải: 1601
Nghị định 44/2017/NĐ-CP Download
Webketoan ND44_14042017CP.pdf
Nghị định này quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.
21 Mar, 2018 85 kb Lượt tải: 1601
Nghị định 44/2017/NĐ-CP Download
Webketoan ND44_14042017CP.pdf
Nghị định này quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.
21 Mar, 2018 85 kb Lượt tải: 1602
Nghị định 44/2017/NĐ-CP Download
Webketoan ND44_14042017CP.pdf
Nghị định này quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.
21 Mar, 2018 85 kb Lượt tải: 3184
Luật số 71/2006/QH11 Download
Webketoan LL71_29062006QH11.doc
Luật BHXH hiệu lực từ 01/01/2007 đến 01/01/2016
21 Mar, 2018 274 kb Lượt tải: 1605
Luật số 71/2006/QH11 Download
Webketoan LL71_29062006QH11.doc
Luật BHXH hiệu lực từ 01/01/2007 đến 01/01/2016
21 Mar, 2018 274 kb Lượt tải: 3232

← Bài trước 1 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 1 of 3)