Webketoan PRO
Quy định mức lương
Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng từ 01/07/2022 Download
ND38-12062022CP.pdf
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
14 Jun, 2022 2.58 mb Lượt tải: 90
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng từ 2020 Download
ND90_15112019CP.pdf
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2020
20 Nov, 2019 1.2 mb Lượt tải: 2969