Phân nhóm

Lao động - Bảo hiểm
Luật BHYT 25/2008/QH12 Download
Webketoan Luật BHYT 25.doc
Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
23 Jan, 2018 148 kb Lượt tải: 3403
Luật số 46/2014/QH13 Download
Webketoan Luật số 46.pdf
Sửa đổi, bổ sung Luật BHYT 2008
23 Jan, 2018 1021 kb Lượt tải: 3367
Luật số 38/2013/QH13 Download
Webketoan Luật việc làm số 38.pdf
Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.
23 Jan, 2018 353 kb Lượt tải: 1703
Thông báo 3895/BHXH-TB Download
Webketoan TB3895_BHXHVN.doc
Thông báo đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN
29 Jan, 2018 32 kb Lượt tải: 3409
Công văn 1734/BHXH-QLT Download
Webketoan CV1734_BHXHHCM.pdf
Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo quyết định 595/QĐ-BHXH
29 Jan, 2018 1.74 mb Lượt tải: 3422
Nghị định 153/2016/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 153.pdf
Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017
31 Jan, 2018 402 kb Lượt tải: 3155
Nghị định 141/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 141.pdf
Quy định mức lương tối thiểu vùng 2018
31 Jan, 2018 376 kb Lượt tải: 3369
Luật số 38/2013/QH13 Download
Webketoan Luật việc làm số 38.pdf
Luật việc làm
31 Jan, 2018 1.28 mb Lượt tải: 3345
Nghị định 28/2015/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 28.pdf
Hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
31 Jan, 2018 2.06 mb Lượt tải: 3345
Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Download
Webketoan TT 28-BLDTBXH.pdf
Hướng dẫn Luật việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP
31 Jan, 2018 2.59 mb Lượt tải: 3348

Bài trước 2 / 7 Bài kế
1 2 3 4 5 6 7(Page 2 of 7)