Phân nhóm

Lao động - Bảo hiểm
Nghị định 11/2016/NĐ-CP Download
Webketoan ND11_03022016CP.pdf
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.
13 Nov, 2018 613 kb Lượt tải: 2370
Nghị định 153/2018/NĐ-CP Download
Webketoan_ND153_07112018CP.pdf
Nghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.
15 Nov, 2018 243 kb Lượt tải: 2345
Kế hoạch thanh tra BHXH năm 2019 Download
Webketoan QD1421_15102018BLDTBXH.pdf
Kế hoạch thanh tra BHXH năm 2019
22 Nov, 2018 2.47 mb Lượt tải: 2592
Mẫu báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng cuối năm 2018 Download
Webketoan M07_11_2018.doc
Mẫu báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng cuối năm 2018
23 Nov, 2018 164 kb Lượt tải: 1374
Nghị định 149/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND149_07112018CP.pdf
Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động).
30 Nov, 2018 276 kb Lượt tải: 2271
Những hướng dẫn quan trọng về bảo hiểm Download
Webketoan CV2219_07112018BHXHHCM.pdf
Những hướng dẫn quan trọng về chế độ ốm đau, thai sản tháng 11/2018
04 Dec, 2018 1.85 mb Lượt tải: 2343
Nghị định 146/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND146_17102018CP.pdf
Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
11 Dec, 2018 3.42 mb Lượt tải: 2233
Hướng dẫn đóng BHXH cho người lao động nước ngoài Download
Webketoan -CV2446_29112018BHXHHCM.pdf
Công văn 2446/BHXH-QLT, ngày 29/11/2018, Hướng dẫn đóng BHXH cho người lao động nước ngoài
12 Dec, 2018 431 kb Lượt tải: 2552
Nghị định 157/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND157_16112018CP.pdf
Quy định mức lương tối thiểu vùng 2019
14 Dec, 2018 902 kb Lượt tải: 2389
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018 Download
KBHXHUPDATE0306.rar
Nâng cấp KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018
09 Jan, 2019 80.69 mb Lượt tải: 33839

Bài trước 6 / 7 Bài kế
1 2 3 4 5 6 7(Page 6 of 7)