Phân nhóm

Lao động - Bảo hiểm
Luật BHXH số 58/2014/QH13 Download
Webketoan Luật số 58.pdf
Luật bảo hiểm xã hội
31 Jan, 2018 1.74 mb Lượt tải: 3423
Nghị định 115/2015/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 115.pdf
Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH
31 Jan, 2018 2.15 mb Lượt tải: 3383
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Download
Webketoan TT 59.pdf
Hướng dẫn Luật BHXH
31 Jan, 2018 644 kb Lượt tải: 3402
Nghị định 105/2014/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 105.pdf
Nghị định hướng dẫn Luật BHYT
31 Jan, 2018 577 kb Lượt tải: 3348
Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC Download
Webketoan TT 41.pdf
Hướng dẫn thực hiện BHYT
31 Jan, 2018 1.76 mb Lượt tải: 3355
Luật công đoàn số 12/2012/QH13 Download
Webketoan Luật công đoàn số 12.doc
Luật công đoàn
31 Jan, 2018 104 kb Lượt tải: 3365
Nghị định 43/2013/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 43_2013.pdf
Hướng dẫn điều 10 Luật công đoàn
31 Jan, 2018 261 kb Lượt tải: 3356
Nghị định 191/2013/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 191_2013.pdf
Quy định chi tiết về tài chính công đoàn, đóng kinh phí công đoàn
31 Jan, 2018 283 kb Lượt tải: 3373
Công văn 560/LĐTBXH-BHXH Download
Webketoan _ 560_LDTBXH-BHXH_375046.doc
Xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
28 Feb, 2018 15 kb Lượt tải: 1632
Công văn 560/LĐTBXH-BHXH Download
Webketoan _ 560_LDTBXH-BHXH_375046.doc
Xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
28 Feb, 2018 15 kb Lượt tải: 3237

Bài trước 3 / 7 Bài kế
1 2 3 4 5 6 7(Page 3 of 7)