Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ 01/01/2018

Article ID: 1330
Last updated: 16 Jan, 2018

Theo quyết định 60/2015/QĐ-TTg về quy định chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Thông báo áp dụng mức lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ 01/01/2018 là 0.75%/tháng, giảm 0.217%/tháng so với năm 2017 (0.967%)

Tải thông báo: TẠI ĐÂY

This article was:   Report an issue


Article ID: 1330
Last updated: 16 Jan, 2018
Revision: 2
Views: 3569
Comments: 0
Posted: 16 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Updated: 16 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Attached files
item Webketoan TB 13.pdf (482 kb) Download

Prev     Next
Thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH       Thẻ BHYT hết hạn năm 2017 chưa được cấp thẻ...