Production budget – Dự toán sản xuất: Mục tiêu và cách lập dự toán sản xuất

Article ID: 2215
Last updated: 16 Mar, 2022

Production budget – Dự toán sản xuất: Mục tiêu và cách lập dự toán sản xuất

production-budget

Sau khi Dự toán tiêu thụ đã được lập xong, các yêu cầu sản xuất cho kỳ dự toán có thể được xác định để phục vụ cho việc lập dự toán sản xuất. Số lượng sản phẩm sản xuất ra phải đủ để thỏa mãn cho yêu cầu của tiêu thụ và cho yêu cầu tồn kho cuối kỳ. Một phần của số sản phẩm theo yêu cầu đã có sẵn trong tồn kho đầu kỳ dự toán, số còn lại cần phải được sản xuất ra trong kỳ dự toán.

Số lượng sản phẩm sản xuất có thể xác định như sau:

Số lượng tồn kho đầu kì + Số lượng sản xuất trong kì = Số lượng tiêu thụ trong kì + Số lượng tồn kho cuối kì

Số lượng sản xuất trong kì = Số lượng tiêu thụ trong kì + Số lượng tồn kho cuối kì - Số lượng tồn kho đầu kì

Mục tiêu của dự toán sản xuất

Dự toán sản xuất là xác định số lượng sản phẩm cần phải sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu bán hàng và mức tồn kho cần thiết. Với thông tin dự báo về số lượng bán, nhà quản lý sẽ lập được dự báo, thành phẩm tồn kho đầu kỳ và thành phẩm tồn kho dự kiến.

Ví dụ minh họa:

Công ty Tâm An căn cứ vào dự toán tiêu thụ sản phẩm K trong năm 20x7.

Dự kiến sản phẩm tồn kho cuối quý bằng 20% nhu cầu tiêu thụ của quý sau.

Số lượng sản phẩm tồn kho đầu năm và cuối năm lần lượt là 3.000 và 4.000.

Khi đó, Dự toán sản xuất sẽ được lập như sau:

Để lập dự toán sản xuất, nhà quản trị cần thiết phải dự kiến cả số lượng sản phẩm tồn cho cuối kỳ. Nếu số lượng sản phẩm tồn kho được tính quá nhiều thì có thể gây ra việc ứ đọng vốn và tốn kém chi phí để dự trữ hàng tồn kho đó. Nếu số lượng sản phẩm tồn kho được tính quá ít thì sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ và sản xuất của kỳ sau.

Tài liệu tham khảo: Giáo trình kế toán quản trị - ĐH Kinh tế TPHCM

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2215
Last updated: 16 Mar, 2022
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 59
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Mar, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 16 Mar, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags