Khoa hoc Thue nha thau

Manufacturing Overhead Budget – Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí sản xuất chung

Article ID: 2223
Last updated: 09 May, 2022

Manufacturing Overhead Budget – Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí sản xuất chung

Manufacturing Overhead Budget
webketoan - Manufacturing Overhead Budget

Mục tiêu của việc lập dự toán chi phí sản xuất chung

Mục tiêu cơ bản của dự toán chi phí sản xuất chung là dự trù chi phí và lượng tiền liên quan đến chi phí sản xuất để đảm bảo cho sản xuất ở từng khoảng thời gian trong kỳ dự toán của từng sản phẩm hay của từng bộ phận.

          Tham khảo cách lập các dự toán: Dự toán ngân sách

Cách lập dự toán chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung bao gồm tất cả các chi phí sản xuất còn lại ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Các chi phí này được chia ra thành biến phí và định phí.

           Tham khảo: Chi phí sản xuất và cách phân loại

                                 Chi phí ngoài sản xuất và cách phân loại

+ Đối với biến phí sản xuất chung:

Đơn giá phân bổ biến phí sản xuất chung có thể được tính căn cứ vào số liệu kỳ trước và điều chỉnh cho phù hợp với kỳ này, đơn giá phân bố này được tính theo công thức:

+ Đối với định phí sản xuất chung: Phải được ước tính theo tổng định phí sản xuất chung trong kỳ dự toán, có thể được tính căn cứ vào số liệu kỳ trước và điều chỉnh cho phù hợp với kỳ này.

Lưu ý:

Khi tính lượng tiền chi cho chi phí sản xuất chung để làm cơ sở cho việc lập dự toán tiền, cần phải loại trừ các khoản được ghi nhận là chi phí sản xuất chung nhưng không phải chi tiền như: chi phí khấu hao tài sản cố định, các khoản chi phí trích trước…

Ví dụ minh họa:

Tại công ty Webketoan, chi phí sản xuất chung được phân bổ cho sản phẩm K theo số giờ lao động trực tiếp, đơn giá phân bổ biến phí sản xuất chung ước tính là 4 ngàn đồng/giờ. Tổng định phí sản xuất chung dự kiến phát sinh hàng quý là 604 triệu đồng, khấu hao tài sản cố định tại phân xưởng trích hàng quý là 194 triệu đồng.

webketoan - Manufacturing Overhead Budget

Nhìn vào bảng dự toán, ta thấy Tổng thời gian lao động trực tiếp được chuyển tiếp từ Dự toán chi phí nhân công trực tiếp ở bài viết trước.

Manufacturing Overhead Budget
webketoan - Direc labor budget

Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kế toán quản trị - Đại học Kinh tế TP.HCM

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2223
Last updated: 09 May, 2022
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 258
Bình luận: 0
Ngày đăng: 09 May, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 09 May, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags

Nên xem


rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)