BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀO KHU PHI THUẾ QUAN

Article ID: 2235
Last updated: 10 Dec, 2022
Hỏi: Công ty thi công hệ thống nước (bao gồm nhân công và vật tư) cho Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phục vụ sản xuất. Vậy, công ty phải thực hiện mở tờ khai Hải quan mới được thuế suất 0% đúng không? Nếu không thực hiện mở tờ khai Hải quan thì thuế suất 8% bình thường hay vẫn được 0%.

Trả lời:

Căn cứ các trích dẫn dưới đây:
Khoản 2 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng:
"...
Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:
...
- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.
..."
Khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan:
"50.Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 74. Quy định chung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX 
1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:
...
b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;
...
Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá.
..."
Như vậy, trường hợp trên là thi công công trình xây dựng bao thầu vật tư và công trình này phục vụ cho việc sản xuất của DNCX. Khi đó, Công ty thi công và DNCX có thể lựa chọn không thực hiện thủ tục hải quan là phù hợp với quy định hiện hành, đây vẫn là dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% theo quy định.
Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2235
Last updated: 10 Dec, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 30
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Dec, 2022 by Nguyễn Thọ -
Ngày cập nhật: 10 Dec, 2022 by Nguyễn Thọ -