Biểu thuế xuất nhập khẩu mới áp dụng năm 2018

Article ID: 1249
Last updated: 05 Dec, 2017

 Bắt đầu từ năm 2018, đã có sự thay đổi về các biểu thuế suất liên quan đến xuất, nhập khẩu.

Cụ thể như sau:

1. Biểu thuế suất thông thường (Non – MFN)

Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định 45/2017/QĐ-TTg, ngày 16/11/2017.

Theo đó,

  • Sửa đổi, bổ sung quyết định số 36/2016/QĐ-TTg
  • Thay thế Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg .

Mức thuế suất thông thường được hiểu là chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu không thuộc diện được hưởng thuế MFN hoặc các thuế FTA khác.

Nguyên tắc tính thuế Non-MFN không có thay đổi so với trước, vẫn là 150% so với mức thuế MFN hiện hành.

Mức thuế MFN của năm 2018 sẽ áp dụng theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực từ  ngày 01/01/2018.

2. Biểu thuế suất ưu đãi ( MFN)

Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Nghị định số 125  đã thay thế 4 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122 gồm:

  • Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
  • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
  • Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng;
  • Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

 Theo đó, danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Nghị định số 125 tăng 1.255 dòng thuế so với danh mục Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122.

Tải 2 văn bản : TẠI ĐÂY

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1249
Last updated: 05 Dec, 2017
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 3168
Bình luận: 0
Ngày đăng: 05 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 05 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Thuế Xuất, Nhập Khẩu_ Hướng dẫn chính sách thuế...       Tổng cục hải quan giải đáp những vướng mắc khi...