Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Showing: 1-3 of 3  
Articles
 
document Hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu
Hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu -  Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư, đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế:    Hồ sơ gồm:    + Tờ khai đăng...
rating 25 Jun, 2012 Xem: 14562 Ý kiến: 0
document Chứng nhận đăng ký thuế
Chứng nhận đăng ký thuế: Bên Việt Nam nộp thay cho thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài được cấp thông báo mã số thuế theo mẫu số 11-MST ban hành kèm theo Thông tư 80/2012. Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký thuế : Chậm...
rating 10 May, 2016 Xem: 4821 Ý kiến: 0
document Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin
Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải khai bổ sung với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm: + Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC ( Người nộp thuế trong quá trình sản xuất...
rating 10 May, 2016 Xem: 4412 Ý kiến: 0