Xử phạt VPHC về hóa đơn
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính
Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm về hóa đơn không gây hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm về hóa đơn là 50 triệu...
rating 25 Apr, 2016 Lượt xem: 1905 Bình luận: 0
Thời hiệu xử phạt
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm. Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi...
rating 22 Apr, 2016 Lượt xem: 1690 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn
Hành vi vi phạm Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Thiếu nội dung bắt buộc trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử: - Ký hiệu hóa đơn - Ký hiệu mẫu hóa đơn - Số hóa đơn ...
rating 04 May, 2016 Lượt xem: 1896 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về đặt in hóa đơn
Hình vi vi phạm Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản - Phạt tiền 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cả bên đặt...
rating 18 Jan, 2017 Lượt xem: 2394 Bình luận: 0
Vi phạm quy định in hóa đơn đặt in
Hành vi vi phạm Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Vi phạm chế độ báo cáo về việc nhận in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. - Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo...
rating 22 Apr, 2016 Lượt xem: 1474 Bình luận: 0
Vi phạm quy định mua hóa đơn
Hành vi vi phạm Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng. - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng - Biện pháp khắc...
rating 22 Apr, 2016 Lượt xem: 1511 Bình luận: 0
Vi phạm quy định phát hành hóa đơn
Hành vi vi phạm Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả - Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa...
rating 18 Jan, 2017 Lượt xem: 4365 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
Hành vi vi phạm Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các...
rating 18 Jan, 2017 Lượt xem: 6226 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn người mua
1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa...
rating 18 Jan, 2017 Lượt xem: 7278 Bình luận: 0
Vi phạm quy định lập gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế)
Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát...
rating 18 Jan, 2017 Lượt xem: 3428 Bình luận: 0