Hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Article ID: 1051
Last updated: 25 Apr, 2016

  • Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm về hóa đơn không gây hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ.
  • Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm về hóa đơn là 50 triệu đồng;

 Ngoài các hình thức xử phạt nêu trên còn áp dụng hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả

          +  Khi phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về hóa đơn, mức phạt cụ thể đối với một hành vi không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức tối đa.

          +  Trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì áp dụng mức trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức trung bình tăng thêm được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối đa và mức trung bình. Mức trung bình giảm bớt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức trung bình.
          +  Trường hợp có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên thì áp dụng mức tối đa của khung phạt tiền. Trường hợp có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt.
           + Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ thì bù trừ theo nguyên tắc một tình tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết giảm nhẹ.

Lưu ý: Mức phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân bằng 1/2 tổ chức. Hộ gia đình bằng cá nhân 

Nguồn tham khảo:  Khoản 10, Điều 3, Chương I Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014
       
Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1051
Last updated: 25 Apr, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2592
Bình luận: 0
Ngày đăng: 22 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 25 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan