Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn người mua

Article ID: 1060
Last updated: 18 Jan, 2017

1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàngđể hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàngtrong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

( Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng)

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC, không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn đưa vào sử dụng) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1)

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn: Hướng dẫn tại điều 22+23 Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày hiệu lực 01/06/2014

Lưu ý: Mức phạt tiền ở trên áp dụng cho tổ chức. Cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân 

Nguồn tham khảo:

- Điều 12, Chương II Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014

- Khoản 6, Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, ngày hiệu lực 15/12/2016

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1060
Last updated: 18 Jan, 2017
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 7982
Bình luận: 0
Ngày đăng: 25 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jan, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan