Vi phạm quy định phát hành hóa đơn

Article ID: 1058
Last updated: 18 Jan, 2017

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

- Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành)

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

- Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

Lưu ýTrường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả: thực hiện phát hành hóa đơn theo quy định

Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng

- Không bị xử phạttổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc 

- Phạt tiền 6.000.000 đồng

Nếu các hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

Nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.

Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Lưu ý: Nếu người bán có hành vi vi phạm những quy định ở trên và đã chấp hành quyết định xử phạt thì người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: thực hiện phát hành hóa đơn theo quy định

Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế

- Xử phạt theo hướng dẫn tại Điều 5, Thông tư 10/2014/TT-BTC

Biện pháp khắc phục hậu quả: thực hiện phát hành hóa đơn theo quy định

Nguồn tham khảo:

- Điều 10, Chương II Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014

- Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, ngày hiệu lực 15/12/2016

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1058
Last updated: 18 Jan, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 5055
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jan, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan