Vi phạm quy định in hóa đơn đặt in

Article ID: 1055
Last updated: 22 Apr, 2016

Hành vi vi phạm 

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Vi phạm chế độ báo cáo về việc nhận in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

 Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

 Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

 Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Trường hợp tổ chức nhận đặt in hóa đơn chuyển nhượng khâu in ra phim (chế bản) cho cơ sở in khác thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả:  hủy các hóa đơn cho, bán hoặc hóa đơn giả.

 In hóa đơn giả.

- Phạt tiền 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

- Hình thức phạt bổ sung: bị đình chỉ in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:  hủy các hóa đơn cho, bán hoặc hóa đơn giả.

Lưu ý

Nguồn tham khảo: Điều 8, Chương II Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1055
Last updated: 22 Apr, 2016
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2125
Bình luận: 0
Ngày đăng: 22 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 22 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan