Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Phân nhóm
 
folder TK nhóm 1 (20)
folder TK nhóm 2 (13)
folder TK nhóm 3 (15)
folder TK nhóm 4 (11)
folder TK nhóm 5,6,7,8,9 (17)


Showing: 1-1 of 1  
Articles
 
document Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh
KẾ TOÁN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp...
rating 17 May, 2015 Xem: 9643 Ý kiến: 0