Khoa hoc Thue nha thau
Thuế TNCN
Công văn 687/TCT-TNCN Download
Webketoan CV687_28022018TCT.pdf
Hướng dẫn xử lý vi phạm về sai Quyết toán thuế TNCN
15 Mar, 2018 570 kb Lượt tải: 3206
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2017 trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế) Download
Webketoan - quyet+toan+thue+TNCN.rar
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2017 trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế)
27 Mar, 2018 2.42 mb Lượt tải: 1835
Thông tư 25/2018/TT-BTC Download
Webketoan 25_2018_TT-BTC_372596.doc
Hướng dẫn nghị định số 146/2017/nđ-cp ngày 15 tháng 12 năm 2017 của chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/tt-btc ngày 18 tháng 6 năm 2014 của bộ tài chính, thông tư số 111/2013/tt-btc ngày 15 tháng 8 năm 2013 của bộ tài chính
29 Mar, 2018 44 kb Lượt tải: 3274
Công văn 1040/CT-TTHT Download
Webketoan CV 1040.pdf
Công văn hướng dẫn thuế TNCN đối với lao động được cử đi nước ngoài làm việc
29 Jun, 2018 98 kb Lượt tải: 1571
Công văn 5122/CT-TTHT Download
Webketoan CV 5122.pdf
Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN
29 Jun, 2018 82 kb Lượt tải: 1598
Mẫu bảng tính thuế TNCN năm 2018 Download
Webketoan mau bang tinh thue tncn 2018.xls
Mẫu bảng tính thuế TNCN năm 2018
16 Jul, 2018 54 kb Lượt tải: 8346
Công văn 2037/BTC-TCT, ngày 16/02/2017 Download
Webketoan CV2037.pdf
Công văn hướng dẫn về quy đổi thu nhập không gồm thuế thành thu nhập tính thuế
16 Aug, 2018 106 kb Lượt tải: 1651
Công văn 31784/CT-HTr, ngày 17/05/2016 Download
Webketoan CV31784_17052016CTHN.pdf
Hướng dẫn quy đổi thu nhập không gồm thuế thành thu nhập tính thuế
16 Aug, 2018 106 kb Lượt tải: 1632
Công văn 12495/BTC-TCT Download
Webketoan CV12495_06092014BTC.pdf
Công văn đính kèm 2 ví dụ hướng dẫn chi tiết cách xác định thu nhập chịu thuế và số thuế TNCN phải nộp trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định và tiền nhà giả định
16 Aug, 2018 138 kb Lượt tải: 1678
Tài liệu hỏi đáp quyết toán thuế TNCN NĂM 2018 Download
webketoan_Tai lieu hoi dap QTT TNCN 2018 gui to chuc doanh nghiep - CCT Tan Binh.pdf
Tài liệu hỏi đáp quyết toán thuế TNCN do Chi cục thuế Quận Tân Bình biên soạn
19 Feb, 2019 6.34 mb Lượt tải: 1581

Bài trước 3 / 5 Bài kế
1 2 3 4 5(Page 3 of 5)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)