Khoa hoc Thue nha thau
Thuế TNCN
Luật 04/2007/QH12 Download
Webketoan Luật 04.pdf
Luật thuế TNCN
Hiệu lực: 01/01/2009
11 Dec, 2017 255 kb Lượt tải: 3527
Luật số 08/VBHN-VPQH Download
Webketoan Luật số 08.doc
Hợp nhất Luật Thuế TNCN số 04/2007 và Luật số 26/2012
12 Dec, 2017 68 kb Lượt tải: 3524
Luật số 71/2014/QH13 Download
Webketoan Luật số 71.pdf
Sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế.
13 Dec, 2017 251 kb Lượt tải: 3510
Nghị định 91/2014/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 91.pdf
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế
Hiệu lực: 15/11/2014
14 Dec, 2017 505 kb Lượt tải: 3519
Thông tư 04/VBHN-BTC Download
Webketoan TT 04 VBHN.doc
Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN.
Hợp nhất:
- Thông tư 111/2013/TT-BTC
- Thông tư 119/2014/TT-BTC
- Thông tư 151/2014/TT-BTC
14 Dec, 2017 388 kb Lượt tải: 3523
Thông tư 05/VBHN-BTC Download
Webketoan TT 05 VBHN.doc
Hướng dẫn Luật thuế TNCN

Hợp nhất các văn bản sau:

- Thông tư 111/2013/TT-BTC
- Thông tư 119/2014/TT-BTC
- Thông tư 151/2014/TT-BTC
- Thông tư 92/2015/TT-BTC
14 Dec, 2017 405 kb Lượt tải: 3671
Công văn 71470/CT-TTHT Download
Webketoan CV71470.pdf
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN, đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
24 Jan, 2018 103 kb Lượt tải: 3509
Công văn 70587/CT-TTHT Download
Webketoan CV70587.pdf
Công văn hướng dẫn về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
24 Jan, 2018 98 kb Lượt tải: 3455
Công văn 5749/CT-TNCN Download
Webketoan CV 5749-huong dan QTT và cap MST NPT.PDF
Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST người phụ thuộc
23 Feb, 2018 615 kb Lượt tải: 3040
Công văn 261/TCT-TNCN Download
Webketoan_CV261_17012018TCT.pdf
Hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ quyết toán trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên
02 Mar, 2018 534 kb Lượt tải: 3289

Bài trước 2 / 5 Bài kế
1 2 3 4 5(Page 2 of 5)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)