Khoa hoc Thue nha thau
Thuế TNCN
Công văn 801/TCT-TNCN Download
CV801_02032016TCT.doc
Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN
26 Mar, 2019 151 kb Lượt tải: 1448
Bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN Download
Webketoan_Bang_Ke_05_1_QTT.xls
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân
đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
21 Feb, 2019 57 kb Lượt tải: 1422
Công văn 4389/TCT-TNCN Download
Webketoan-4389_TCT-TNCN_401208.pdf
Hướng dẫn vướng mắc về mẫu 02/CK-TNCN
26 Mar, 2019 96 kb Lượt tải: 1884
Công văn 6009/CT-TTHT Download
Webketoan_CV6009_01022019CTHN.pdf
Hướng dẫn về khấu trừ thuế TNCN
26 Mar, 2019 65 kb Lượt tải: 1817
Webketoan - Luật 71/2014/QH13 Download
Webketoan Luat 71.pdf
Sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế:

+ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
+ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11
+ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
+ Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
+ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Hiệu lực: 01/01/2015

Ban hành: 26/11/2014
18 Aug, 2019 353 kb Lượt tải: 3918
Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN 2020 Download
Huong-dan-quyet-toan-thue-TNCN-nam-2020.zip
Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020
12 Feb, 2021 13 kb Lượt tải: 1090
NQ 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN Download
NQ954_02062020UBTVQH.pdf
Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của UBTV Quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
15 Feb, 2021 143 kb Lượt tải: 552
Nghị định 126/2020/NĐ-CP Download
2020_1019 + 1020_126-2020-NĐ-CP..pdf
Nghị định thay mới các quy định về đăng ký thuế, khai nộp thuế, chính sách miễn giảm, xóa, khoanh nợ thuế và cưỡng chế thuế, gồm cả biểu mẫu, hồ sơ khai nộp thuế của từng sắc thuế.
20 Feb, 2021 1.2 mb Lượt tải: 994
Công văn 2393 hướng dẫn khai thuế TNCN từ tổng cục thuế Download
CV2393_01072021TCT.pdf
Hướng dẫn mới về khai thuế TNCN được Tổng cục thuế ban hành vào ngày 1/7/2021
04 Jul, 2021 333 kb Lượt tải: 335
Thông tư 40/2021/TT-BTC Download
TT40_01062021BTC.pdf
Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
28 Aug, 2021 1.99 mb Lượt tải: 622

Bài trước 4 / 5 Bài kế
1 2 3 4 5(Page 4 of 5)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)