Xử phạt VPHC về Thuế
Xử phạt hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 Luật quản lý thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ...
rating 16 Jul, 2018 Lượt xem: 3191 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định
Khi vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm. Cụ thể như sau: Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 700.000...
rating 16 Jul, 2018 Lượt xem: 6584 Bình luận: 0
Xử phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế
Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng...
rating 16 Jul, 2018 Lượt xem: 1600 Bình luận: 0
Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn
1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm: a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế phát hiện và đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp...
rating 16 Jul, 2018 Lượt xem: 4139 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân khác có liên quan
1. Tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (trừ hành vi không trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế quy định tại Điều 14 Thông tư 166/2013/TT-BTC) thì...
rating 22 Apr, 2016 Lượt xem: 1618 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng
Tổ chức tín dụng không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt phải nộp của người nộp thuế theo quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế thì bị...
rating 22 Apr, 2016 Lượt xem: 1479 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế
Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: + Từ chối nhận quyết định thanh tra, kiểm tra, quyết định cưỡng...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 2398 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm quy định cung cấp thong tin liên quan đến nghĩa vụ thuế (không thuộc trường hợp trốn thuế, gian lận thuế)
Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: + Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến đăng...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 1764 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định
Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 700.000 đồng nếu nộp hồ sơ quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày trừ trường hợp nên trên + Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 1509 Bình luận: 0
Xử phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong thời gian quy định
Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 700.000 đồng, đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thay đổi...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 1824 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)