Những trường hợp không bị xử phạt hành chính về thuế

Article ID: 1037
Last updated: 21 Apr, 2016

Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

  • Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

  • Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

  • Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

  • Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

  • Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định:

          + Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý;

          + Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

  • Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.

Nguồn tham khảo: - Điều 5, Chương I Thông tư 166/2013/TT-BTC hiệu lực 01/01/2014 

                            - Điều 11 Luật 15/2012/QH13 hiệu lực 01/07/2013

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1037
Last updated: 21 Apr, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2400
Bình luận: 0
Ngày đăng: 21 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 21 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan