Xử phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong thời gian quy định

Article ID: 1041
Last updated: 21 Apr, 2016
  • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

  •  Phạt tiền 700.000 đồng, đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế  quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định phạt cảnh cáo)

             + Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng; 

             + Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.

  • Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

             +  Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

             +  Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

             +  Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Nguồn tham khảo: Điều 7, Mục 1, Chương II Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày hiệu lực 01/01/2014

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1041
Last updated: 21 Apr, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2426
Bình luận: 0
Ngày đăng: 21 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 21 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem