Xử phạt vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định

Article ID: 1043
Last updated: 16 Jul, 2018

Khi vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm. 

Cụ thể như sau:

  •  Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

  •  Phạt tiền 700.000 đồng nếu nộp hồ sơ quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày trừ trường hợp nên trên

             + Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng

             + Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng 

  • Phạt tiền 1.400.000 đồng nếu nộp hồ sơ quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày

           + Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng

           + Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng

  • Phạt tiền 2.100.000 đồng nếu nộp hồ sơ quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày

            + Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng

            + Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng 

  • Phạt tiền 2.800.000 đồng nếu nộp hồ sơ quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày

             + Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng

             + Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.

  • Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

             + Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

            + Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế 

             +  Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

             +  Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

  •  Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  • Không áp dụng các mức xử phạt quy định ở trên đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

  • Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định như trên, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này.

Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định ở trên và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

Nguồn tham khảo: Điều 9, Chương II Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày hiệu lực 01/01/2014

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1043
Last updated: 16 Jul, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 7604
Bình luận: 0
Ngày đăng: 21 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 16 Jul, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tags

Nên xem