Xử lý các trường hợp hóa đơn viết sai

Article ID: 1532
Last updated: 27 Sep, 2018

Trong quá trình lập và phát hành hóa đơn của Kế toán rất thường xảy ra sai sót và với từng trường hợp sai sót thì phải có cách xử lý khác nhau quy định cụ thể tại Điều 20 văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC như sau:
 


Trường hợp 1: Lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai:

  • Gạch chéo các liên
  • Lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  • Viết lại hóa đơn mới (đúng)

 Trường hợp 2: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế:

  • Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai (Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn).
  • Gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  • Lập lại hóa đơn mới.

 Trường hợp 3: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế:

  • Lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản (Ghi rõ sai sót).
  • Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu...
  • Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Để xem cách xử lý bằng hình ảnh theo các trường hợp tại file đính kèm bên dưới

Nhóm biên tập: Anh Thơ - Hà Giang 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1532
Last updated: 27 Sep, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 4664
Bình luận: 0
Ngày đăng: 27 Sep, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 27 Sep, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tags

Tài liệu đính kèm