Nghỉ thai sản một tháng, hai tháng hay ba tháng đi làm lại có tính đóng bảo hiểm không?

Article ID: 1375
Last updated: 08 Feb, 2018


Đây là câu hỏi của rất nhiều lao động nữ  do tính chất công việc nên không thể nghỉ công việc trong thời hạn dài hạn (6 tháng).

Vậy đối với các lao động này, nếu có nguyện vọng đi làm sớm thì có được không, công ty có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho họ không?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng xem lại quy định của Luật BHXH.

Theo điều 40 Luật số 58/2014/QH13

“Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

……………………………..”
Tức chỉ được đi làm lại khi đã nghỉ thai sản ít nhất được 4 tháng.

Cũng theo BHXH TP.HCM trả lời trên website BHXH thì
người lao động nữ chỉ được đi làm sớm sau khi đã nghỉ hưởng chế độ thai sản ít nhất được bốn tháng. Vì thế trường hợp mới chỉ nghỉ thai sản một tháng nên không thể giải quyết đi làm lại.

Nếu lao động nữ tại đơn vị bạn đã làm việc trở lại trước khi hết thời gian thai sản mà vẫn hưởng lương đầy đủ của những tháng làm việc sớm thì người lao động và người sử dụng lao động phải trích đóng BHXH, BHYT. Đồng thời, phải báo tăng đóng BHXH của những tháng làm việc có hưởng lương và việc đi làm sớm trước khi hết thời gian thai sản vẫn phải từ bốn tháng trở lên sau khi sinh con. Ngoài ra, người lao động phải có cam kết bằng văn bản về việc tự nguyện đi làm sớm và được sự đồng thuận của người sử dụng lao động.
 

Nguồn tham khảo: BHXH TP.HCM

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1375
Last updated: 08 Feb, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3148
Bình luận: 0
Ngày đăng: 08 Feb, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 08 Feb, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem


rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)