Năm 2018, Lương thưởng tháng 13 và thưởng theo đánh giá công việc có phải bắt buộc đóng BHXH?

Article ID: 1381
Last updated: 28 Feb, 2018

Mới đây Bộ Lao động Thương binh và xã hội vừa ban hành công văn 560/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH năm 2018.

Cụ thể

Căn cứ:

                                                                                                           Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Theo đó:

 Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động,…

CỤ THỂ HƠN: tiền thưởng của người lao động bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm không làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1381
Last updated: 28 Feb, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 4799
Bình luận: 0
Ngày đăng: 28 Feb, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 28 Feb, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem


rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)