Sắp về hưu có được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Article ID: 1372
Last updated: 05 Feb, 2018

Nguyễn Thị Thu (Quận 12, TP.HCM) hỏi:
 

BHXH TP.HCM trả lời:

Về vấn đề này, Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thì sẽ không được giải quyết trợ cấp thất nghiệp thất nghiệp.

Một điều kiện nữa là người lao động phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp có hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn.

Đối với trường hợp có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

 Sau khi có đủ điều kiện trên, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
Nếu chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN thì người lao động sẽ được chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Những trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết thì sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, đối chiếu theo quy định trên thì bà Thu vẫn đủ điều kiện hưởng BHTN.

Căn cứ pháp lý: Điều 49 Luật 38/2013/QH13

Biên tập Webketoan

Nguồn: BHXH TP.HCM

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1372
Last updated: 05 Feb, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3477
Bình luận: 0
Ngày đăng: 05 Feb, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 05 Feb, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)