Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Phân nhóm
 
folder Hạch toán kế toán (9)
folder Hệ thống báo cáo tài chính (1)
folder Chế độ chứng từ kế toán (3)
folder Chế độ sổ kế toán (3)


Showing: 1-1 of 1  
Articles
 
document Ghi nhận, đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong DN.
1. Tỷ giá quy đổi: - Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra "Đồng" Việt Nam: ► Đối với việc thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh trong năm tài chính : khi quy đổi thực hiện tỷ giá thực tế tại thời điểm...
rating 10 Dec, 2012 Xem: 20061 Ý kiến: 0