Webketoan PRO
Chế độ chứng từ kế toán
Quy định chung của chế độ kế toán doanh nghiệp
Quy định chung của chế độ kế toán doanh nghiệp Nội dung và mẫu chứng từ kế toán Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ, các văn bản...
rating 14 Dec, 2012 Lượt xem: 15883 Bình luận: 0
Chế độ chứng từ kế toán
Quy định chung Nội dung và mẫu chứng từ kế toán Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ, các văn bản pháp luật khác có liên quan...
rating 18 Dec, 2012 Lượt xem: 32837 Bình luận: 0
Danh mục chứng từ kế toán
TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TÍNH CHẤT BB (*) HD (*) A/CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH...
rating 15 Jan, 2013 Lượt xem: 31744 Bình luận: 0