Webketoan PRO
Xử phạt VPHC về Kế toán
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán
Những trường hợp nào sai phạm đến sao chụp và niêm phong tài liệu thì bị phạt tiền ? Mời độc giả cùng xem bên dưới nhé: + Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định. + Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2583 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
Khi vi phạm những quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng sẽ bị phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng tùy theo vi phạm. Cụ thể về hình thức xử phạt như sau: - Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau: + Tổ chức lớp học bồi...
rating 31 May, 2018 Lượt xem: 2495 Bình luận: 0
Những lỗi mà Kế toán mắc phải dễ bị phạt tiền nhất từ 05/2018
Bắt đầu từ ngày 01/05/2018, khi Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Kế toán hết sức lưu ý, chỉ những lỗi nhỏ dưới đây cũng khiến chúng ta mất mấy tháng lương đó nhé: 1. Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký ==> Phạt tiền từ 5.000.000...
rating 18 Apr, 2018 Lượt xem: 12275 Bình luận: 0
Nghị định 41/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 41/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Căn cứ Luật tổ chức Chính...
rating 18 Apr, 2018 Lượt xem: 2235 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm quy định về kiểm tra kế toán
Những hành vi nào khi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán sẽ bị phạt? Cùng xem quy định bên dưới: - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: + Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra; + Thực hiện...
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 1168 Bình luận: 0
Vi phạm quy định về hồ sơ dự thi Chứng chỉ kế toán viên sẽ bị phạt như thế nào?
Khi vi phạm quy định về hồ sơ chứng chỉ kế toán viên sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 30 triệu đồng tùy theo hành vi vi phạm. Cụ thể như sau: Hình thức xử phạt: - Phạt cảnh cáo đối với cá nhân thực hiện hành vi kê khai không đúng thực tế thông tin trong hồ sơ dự thi lấy...
rating 04 Jun, 2018 Lượt xem: 1035 Bình luận: 0

Bài trước 2 / 2 Bài kế →
1 2(Page 2 of 2)