Vi phạm quy định về hồ sơ dự thi Chứng chỉ kế toán viên sẽ bị phạt như thế nào?

Article ID: 1462
Last updated: 04 Jun, 2018

Khi vi phạm quy định về hồ sơ chứng chỉ kế toán viên sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 30 triệu đồng tùy theo hành vi vi phạm.

Cụ thể như sau:
 

Hình thức xử phạt:
 

Phạt cảnh cáo đối với cá nhân thực hiện hành vi kê khai không đúng thực tế thông tin trong hồ sơ dự thi lấy Chứng chỉ kế toán viên.
 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xác nhận không đúng thực tế về các tài liệu trong hồ sơ để đủ điều kiện dự thi lấy Chứng chỉ kế toán viên.
 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, giả mạo, khai man về bằng cấp, chứng chỉ và các tài liệu khác trong hồ sơ để đủ điều kiện dự thi lấy Chứng chỉ kế toán viên.
 

Hình thức xử phạt bổ sung
 

Tịch thu tang vật vi phạm đối với các hành vi sửa chữa, giả mạo, khai man về bằng cấp, chứng chỉ và các tài liệu khác trong hồ sơ để đủ điều kiện dự thi lấy Chứng chỉ kế toán viên.

 

Nguồn tham khảo: Điều 19 Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1462
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1068
Bình luận: 0
Ngày đăng: 04 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem