Xử phạt VPHC về Thuế
Thời hiệu xử phạt, thời hạn truy thu, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thời hiệu xử phạt là 02 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày ra quyết định xử phạt. Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 2620 Bình luận: 0
Những trường hợp không bị xử phạt hành chính về thuế
Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây: Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết; Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng; Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ; Thực hiện...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 2400 Bình luận: 0
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Phạt cảnh cáo Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo. Hình thức xử phạt cảnh cáo được quyết định bằng văn bản. Phạt tiền - Đối với hành vi vi phạm về thủ...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 2545 Bình luận: 0
Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ
Tình tiết giảm nhẹ Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 2400 Bình luận: 0
Xử phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong thời gian quy định
Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 700.000 đồng, đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thay đổi...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 2426 Bình luận: 0
Xử phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế
Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng...
rating 16 Jul, 2018 Lượt xem: 2216 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định
Khi vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm. Cụ thể như sau: Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 700.000...
rating 16 Jul, 2018 Lượt xem: 7604 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian quy định
Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 700.000 đồng nếu nộp hồ sơ quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày trừ trường hợp nên trên + Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 2083 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm quy định cung cấp thong tin liên quan đến nghĩa vụ thuế (không thuộc trường hợp trốn thuế, gian lận thuế)
Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: + Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến đăng...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 2323 Bình luận: 0
Xử phạt vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế
Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: + Từ chối nhận quyết định thanh tra, kiểm tra, quyết định cưỡng...
rating 21 Apr, 2016 Lượt xem: 2988 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)