Webketoan PRO

Xử phạt vi phạm quy định về kiểm tra kế toán

Article ID: 1461
Last updated: 04 Jun, 2018

Những hành vi nào khi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán sẽ bị phạt?
Cùng xem quy định bên dưới:

 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 

+ Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;

+ Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra.
 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 

+ Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền;

+ Không cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;

+ Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Không thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra.


 

Nguồn tham khảo: Điều 14 Nghị định 41/2014/NĐ-CP.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1461
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1168
Bình luận: 0
Ngày đăng: 04 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem