Xử phạt vi phạm quy định về kiểm tra kế toán

Những hành vi nào khi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán sẽ bị phạt?
Cùng xem quy định bên dưới:

 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 

+ Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;

+ Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra.
 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 

+ Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền;

+ Không cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;

+ Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Không thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra.


 

Nguồn tham khảo: Điều 14 Nghị định 41/2014/NĐ-CP.Article ID: 1461
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 1
Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) -> Xử phạt VPHC về Kế toán -> Xử phạt vi phạm quy định về kiểm tra kế toán
https://tuvan.webketoan.vn/xu-phat-vi-pham-quy-dinh-ve-kiem-tra-ke-toan_1461.html