Hồ sơ khai thuế ban đầu dành cho công ty mới thành lập

Article ID: 2233
Last updated: 03 Sep, 2022

Hồ sơ thuế ban đầu nộp cơ quan thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập; gồm các loại tài liệu sau:


1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


2. Quyết định bổ nhiệm giám đốc


3. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/người phụ trách kế toán


4. Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ


5. Đăng ký chế độ kế toán áp dụng


6. Đăng ký số tài khoản ngân hàng (Mẫu 08-MST tại Thông tư 105/2020/TT-BTC) hoặc thông báo số tài khoản (tự soạn)

7. Tờ khai lệ phí môn bài (kê khai trực tuyến trên hệ thống etax.

Lưu ý:

1. Hồ sơ được lập thành 2 bản: bản nộp và bản lưu.

2. Một số cơ quan thuế thủ tục thuế ban đầu sẽ chỉ tiếp nhận hồ sơ tại mục 4, mục 5.

Chúc bạn thành công.
 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2233
Last updated: 03 Sep, 2022
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 312
Bình luận: 0
Ngày đăng: 30 Aug, 2022 by Phan Tuấn Nam - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 03 Sep, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Tags