Luật quản lý thuế 2019
Kết cấu Luật quản lý thuế 2019
Ngày 13/06/2019, Quốc Hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm 17 chương, với 152 điều chi tiết như sau: Chương I: Điều 1 đến điều 13 - Những quy định chung Chương II: Điều 14 đến...
rating 16 Sep, 2019 Lượt xem: 1179 Bình luận: 0
Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt thuế và hóa đơn
Công văn số 29/CP-KTTH ngày 21/1/2021 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau: 1. Tại khoản 3...
rating 04 Sep, 2021 Lượt xem: 228 Bình luận: 0
Hồ sơ khai thuế ban đầu dành cho công ty mới thành lập
Hồ sơ thuế ban đầu nộp cơ quan thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập; gồm các loại tài liệu sau: 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2. Quyết định bổ nhiệm giám đốc 3. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/người phụ trách kế toán 4. Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ 5. Đăng ký...
rating 03 Sep, 2022 Lượt xem: 397 Bình luận: 0