Webketoan PRO
Phân nhóm
folder
Văn bản về quản lý thuế
Cung cấp tất cả văn bản liên quan về Quản lý thuế
folder
Kê khai thuế
Quy định và hướng dẫn kê khai thuế

Luật quản lý thuế 2006
Quy định chung về quản lý thuế
* Đối tượng áp dụng 1. Người nộp thuế bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; Tổ chức kinh doanh...
rating 06 May, 2016 Lượt xem: 8202 Bình luận: 0
Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế
Điều 8. Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế 1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định. 2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà...
rating 27 Nov, 2012 Lượt xem: 8799 Bình luận: 0
Hướng dẫn về đăng kí thuế
Ngày 28/06/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC Thông tư này quy định về: – Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; – Thay đổi thông tin đăng ký thuế; – Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; – Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức...
rating 16 Aug, 2016 Lượt xem: 18312 Bình luận: 0
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
1. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế a) Đối với doanh nghiệp: - Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản; - Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất); b) Đối với...
rating 16 Aug, 2016 Lượt xem: 8369 Bình luận: 0
Những trường hợp nào thì bị ấn định thuế?
Ấn định thuế áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế: 1/ Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của Luật quản lý thuế 2/ Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc...
rating 08 Sep, 2017 Lượt xem: 6066 Bình luận: 0
6 vấn đề cần lưu ý khi làm kế toán cho doanh nghiệp mới
Sau khi nộp thông báo phát hành hóa đơn, mặc dù chưa xuất hóa đơn nhưng doanh nghiệp bắt buộc phải nộp "báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" theo định kỳ. Căn cứ : Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC: “Trường hợp...
rating 18 Sep, 2017 Lượt xem: 4884 Bình luận: 0
Điều kiện được nộp dần tiền chậm nộp thuế
Căn cứ: - Khoản 1 Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP - Khoản 1 Điều 32; Khoản 3 Điều 32 Thông tư 156/2013/TT-BTC Theo đó: Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Điều kiện để nộp dần...
rating 12 Oct, 2017 Lượt xem: 2986 Bình luận: 0
Cắt giảm hồ sơ thủ tục trong lĩnh vực Thuế, Hải Quan, Chứng khoán
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet Nghị quyết 104/NQ-CP, ngày 09/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính Theo đó đơn giản hóa thủ tục hành chính về lĩnh vực Thuế, Hải Quan, Chứng khoán LĨNH VỰC THUẾ Đơn giản hóa các thủ tục: Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch...
rating 17 Oct, 2017 Lượt xem: 4008 Bình luận: 0
Hướng dẫn xử lý trường hợp trùng CMND khi đăng ký MST
Hiện nay, khi đăng ký MST qua mạng thì sẽ có trường hợp trùng số CMND dẫn đến không đủ điều kiện cấp mã số thuế. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet Vì vậy buộc bạn phải trực tiếp lên cơ quan thuế để giải quyết. Bạn cần chuẩn bị sẵn bản sao...
rating 28 Dec, 2017 Lượt xem: 18892 Bình luận: 0
Các khoản chi phí bị khống chế về Thuế
Có nhiều bạn Kế toán hay hỏi chi phí này có bị khống chế hay không? Nên nay Webketoan liệt kê ra một số Chi phí bị khống chế về Thuế thường hay sử dụng như sau: Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet ****THUẾ TNDN: 1. Chi phí lãi vay có quan hệ liên...
rating 27 Feb, 2018 Lượt xem: 11093 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)