Xử phạt vi phạm kiểm kê tài sản

Article ID: 1031
Last updated: 31 May, 2018

Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản sẽ bị phạt như thế nào?

Xem chi tiết bên dưới:
 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 

+ Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định;

+ Không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán.
 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định.
 

Nguồn tham khảo: Điều 16 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, ngày hiệu lực 01/05/2018.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1031
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 2900
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 31 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem