Webketoan PRO

Xử phạt vi phạm bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Article ID: 1030
Last updated: 31 May, 2018

Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy theo vi phạm.

                                                                     Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet

Cụ thể, hình thức xử phạt như sau:

- Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau:

+ Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

+ Không sắp xếp tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ theo trình tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;

+ Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;

+ Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;

+ Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định khi thực hiện tiêu hủy tài liệu kế toán.
 

Nguồn tham khảo: Điều 15 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, có hiệu lực 01/05/2018.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1030
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 4607
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 31 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem