Giao dịch liên kết - Chuyển giá
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết CHÍNH PHỦ Số: 68/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
rating 30 Jun, 2020 Lượt xem: 1028 Bình luận: 0
DN vay tiền thế nào thì phát sinh giao dịch liên kết ?
Công văn số 915/TCT-TTKT ngày 25/3/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết: Điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 20/2017/NĐ-CP d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên...
rating 03 May, 2022 Lượt xem: 58 Bình luận: 0
11 trường hợp quy định về các bên có quan hệ liên kết
Các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp: a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một...
rating 29 Jun, 2022 Lượt xem: 59 Bình luận: 0