Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán

Article ID: 1034
Last updated: 31 May, 2018

Những trường hợp nào sai phạm đến sao chụp và niêm phong tài liệu thì bị phạt tiền ?
 

Mời độc giả cùng xem bên dưới nhé:
 

+ Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định.

+ Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

+ Tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong tài liệu kế toán không đúng thẩm quyền quy định.

+ Không cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tạm giữ, tịch thu, niêm phong.

Vi phạm trên sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Nguồn tham khảo: Điều 13 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/05/2018


 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1034
Last updated: 31 May, 2018
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 2607
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 31 May, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem